PCOB-Amerongen-Elst – okt. 2020

Ledenbijeenkomsten en koffie-ochtenden. Gelet op de landelijk geldende regels in deze Corona-tijd en de gebruiksregels die momenteel voor ’De Ark’ gelden is besloten tot en met 31 december 2020 geen bijeenkomsten te houden. Er zal in oktober ook geen Nieuwsbrief verschijnen tenzij er iets bijzonder is te melden. Naar verwachting zal de eerstvolgende Nieuwsbrief in november 2020 verschijnen waarin we hopen wat meer te kunnen melden over de verdere ontwikkelingen wat betreft onze activiteiten.
Wij betreuren dat we deze beslissing hebben moeten nemen maar de omstandigheden laten ons geen andere keus want voorzichtigheid blijft geboden, zeker voor de kwetsbare groep ouderen waartoe we allemaal behoren.

Print Friendly, PDF & Email