Eén nieuwsbrief voor PCOB en KBO – sept. 2020

KBO en PCOB werken veel samen. Samen behartigen ze belangen van senioren op landelijk niveau. Samen geven ze adviezen aan hun leden die door heel het land wonen. Ook op lokaal niveau werken KBO en PCOB samen. Alweer enige tijd werken ook PCOB-Driebergen, PCOB-Maarn/Maarsbergen en KBO Utrechtse Heuvelrug aan een leefgemeenschap waar senioren zich gehoord weten en waar we ook onze bijdragen kunnen geven aan een actieve, mooie en betrokken
gemeenschap.
Als lokale afdelingen hebben we samen al veel activiteiten georganiseerd die voor al onze leden open staan. We hebben via het Seniorenplatform onze adviezen gegeven aan de gemeente.
En nu is het ook tijd voor de eerste gezamenlijke Nieuwsbrief van KBO en PCOB op lokaal niveau. De Nieuwsbrief zal zich nog verder ontwikkelen en zal u een brede blik geven op wat we voor u lokaal kunnen betekenen. Die Nieuwsbrief wordt nog gewoon bezorgd door uw vertrouwde bezorgers.
Met de bezorgers van de PCOB Driebergen en de KBO Utrechtse Heuvelrug zullen we overigens, zoals beloofd, in gesprek gaan om te zien welke mogelijkheden de start van de gezamenlijke Nieuwsbrief biedt om nog meer te doen voor onze leden. Ook voor de bezorgers van PCOB-Maarn/Maarsbergen kan dit interessant zijn. Ook zij zullen een uitnodiging voor een
overleg ontvangen.
Cees de Graaff, KBO Utrechtse Heuvelrug
Arie Kliphuis, PCOB Driebergen en PCOB Maarn/Maarsbergen

Print Friendly, PDF & Email