PCOB-Maarn/Maarsbergen

Als plaatselijke afdeling van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) behartigen wij in onze gemeente de belangen van alle senioren.

Dit doen we samen met de andere seniorenbonden (verenigd in het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug). Onze bond heeft haar eigen christelijke identiteit en als zodanig willen we onze waarden en normen in ons werk uitdragen. Naast belangenbehartiging op het gebied van wonen, zorg, welzijn, enz. bieden wij onze leden ook diverse faciliteiten, zoals:
• gratis hulp bij belastingzaken;
• medische rijbewijs-keuring tegen gereduceerd tarief;
• deelname aan collectieve ziektekostenverzekering met lagere premie;
• ontspanningsactiviteiten en lezingen over interessante onderwerpen.

Bestuur PCOB-Maarn-Maarsbergen:
• Cees Tiernego, voorzitter (ctiernego@gmail.com)
• A. Jongsma, bestuurslid

Een overzicht van activiteiten van PCOB-Maarn-Maarsbergen is te vinden in de nieuwsbrief hieronder.

Let op: Deze nieuwsbrief is een pdf-bestand en laat de 1e pagina zien; als u er met de cursor over heen beweegt of hem aanklikt) dan verschijnt er een balkje waarbij u ook de volgende pagina’s kunt bekijken.

PCOB-Driebergen&Maarn 2021-10
Print Friendly, PDF & Email