Welkom

Welkom op de nieuwe gezamenlijke website van KBO-Utrechtse Heuvelrug en de verschillende PCOB-afdelingen van de Utrechtse Heuvelrug. Via de nieuwsbrieven houden we u op de hoogte van activiteiten en wetenswaardigheden. U vindt die nieuwsbrieven op de verschillende tabbladen.

KBO-PCOB is met meer dan een kwart miljoen leden de grootste senioren-organisatie van Nederland. Zij maakt zich sterk voor een samenleving waarin senioren volwaardig kunnen meedoen en mensen omzien naar elkaar. En zij draagt bij aan een krachtige positie van senioren. En dit alles zowel op landelijk als op provinciaal en gemeentelijk niveau.
De belangenbehartiging richt zich op vijf thema’s:
• Zorg, wonen en welzijn
• Veiligheid
• Digitalisering
• Koopkracht
• Zingeving
Naast de landelijke belangenbehartiging biedt KBO-PCOB ook aantrekkelijke ledenvoordelen en service voor leden.

Energietoeslag aanvragen

Clemens Festen maakte ons attent op een bericht van het Ministerie SZW: wijs huishoudens met laag inkomen op aanvraag energietoeslag; we nemen die tekst hieronder over. Je kunt hem ook bekijken op deze link.

Nieuwsbericht | 10-06-2022 | 16:15
Veel huishoudens die mogelijk recht hebben op de energietoeslag van 800 euro en deze zelf dienen aan te vragen, hebben zich nog niet gemeld bij de gemeente. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid roept daarom de hulp in van een groot aantal organisaties om de toeslag extra onder de aandacht te brengen van huishoudens met een laag inkomen.
Het ministerie verspreidde deze week een toolkit onder werkgevers- en werknemersorganisaties, uitvoeringsinstanties, brancheverenigingen, woningcorporaties, energieleveranciers, ouderenorganisaties en maatschappelijke partijen waarmee zij hun achterban kunnen informeren over de eenmalige energietoeslag. Het ministerie hoopt dat extra aandacht vanuit deze organisaties meer mensen ertoe zal bewegen de toeslag aan te vragen, bovenop de acties die gemeenten zelf al inzetten om huishoudens te bereiken. Naast eigen voorlichtingscampagnes houden gemeenten bijvoorbeeld inloopspreekuren om mensen te helpen bij het doen van een aanvraag en zetten zij energiecoaches in die de energietoeslag en andere regelingen promoten.
Gift
De energietoeslag helpt huishoudens met een laag inkomen om de sterk gestegen energierekening te betalen. De toeslag van de gemeente is bedoeld voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum. Huishoudens die recht hebben op de energietoeslag mogen deze houden. Er vindt achteraf geen verrekening plaats. De toeslag valt onder de bijzondere bijstand, is een gift en telt niet mee als inkomen voor de Belastingdienst. Mensen met een uitkering van de gemeente ontvangen de toeslag automatisch. Zij hoeven hiervoor niets te doen. Andere huishoudens met een inkomen rond bijstandsniveau – zoals sommige zelfstandigen en ouderen – doen zelf een aanvraag bij de gemeente.
Huishoudens die niet in aanmerking komen voor de energietoeslag maar wel in de problemen komen door plotseling gestegen kosten, hebben mogelijk recht op individuele bijzondere bijstand in hun gemeente. Meer informatie: Wanneer heb ik recht op bijzondere bijstand?
Ondersteuning
Mensen die te maken hebben met dreigende geldzorgen kunnen ook andere ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door een betalingsregeling af te spreken met de energieleverancier of via het Geldloket van de gemeente. Op de website Geldfit.nl/energie kunnen zij zien welke hulp er lokaal beschikbaar is en wat zij zelf kunnen doen. Er is een landelijk telefoonnummer, 0800-8115, waar mensen met geldzorgen anoniem terecht kunnen voor advies op maat.
Meer informatie over de energietoeslag: Hoe vraag ik de energietoeslag aan van ongeveer € 800?

Manifest Seniorenplatform januari 2022

Het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, waarin ook de KBO en PCOB zijn vertegenwoordigd, heeft een manifest opgesteld en dit toegestuurd aan de politieke partijen in de gemeente. Het zijn kernpunten die de seniorenorganisaties graag opgenomen zien in het toekomstige Raadsprogramma 2022-2026.

Sen-Platform-Manifest-jan2022

Bijdrage discussie Toekomstvisie gemeente

Het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug, waarin ook de KBO en PCOB zijn vertegenwoordigd, heeft een stuk opgesteld als bijdrage aan de discussie over de ’toekomstvisie gemeente Utrechtse Heuvelrug’. In deze folder is dit samengebracht. Op 26 mei 2021 was de officiële uitreiking van de folder aan de wethouders; op de trap voor het gemeentehuis.

Let op: Deze folder is een pdf-bestand en laat de 1e pagina zien; als u er met de cursor over heen beweegt of hem aanklikt, dan verschijnt er een balkje waarbij u ook de volgende pagina’s kunt bekijken.

SeniorenFolder-Webversie

 

Print Friendly, PDF & Email