PCOB-Amerongen-Elst

Als plaatselijke afdeling van de landelijke Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB) behartigen wij in onze gemeente de belangen van alle senioren.

Dit doen we samen met de andere seniorenbonden (verenigd in het Seniorenplatform Utrechtse Heuvelrug). Onze bond heeft haar eigen christelijke identiteit en als zodanig willen we onze waarden en normen in ons werk uitdragen. Naast belangenbehartiging op het gebied van wonen, zorg, welzijn, enz. bieden wij onze leden ook diverse faciliteiten, zoals:
• gratis hulp bij belastingzaken;
• deelname aan collectieve ziektekostenverzekering met lagere premie;
• ontspanningsactiviteiten en lezingen over interessante onderwerpen.

Bestuur PCOB-Amerongen-Elst:
• Leo Faber, voorzitter
• Anton Nieuwschepen, secretaris (a.c.j.nieuwschepen@planet.nl)
• Joke van der Ven, penningmeester
• Emmy van Wijngaarden, bestuurslid

Een overzicht van activiteiten van PCOB-Amerongen-Elst is te vinden in de nieuwsbrief hieronder.

Let op: Deze nieuwsbrief is een pdf-bestand en laat de 1e pagina zien; als u er met de cursor over heen beweegt of hem aanklikt, dan verschijnt er een balkje waarbij u ook de volgende pagina’s kunt bekijken.

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2023

Nieuwsbrief PCOB-AE-336-oktober-23
Print Friendly, PDF & Email