PCOB heeft ANBI-status

PCOB-DRIEBERGEN – SEPT. 2020
Anbi-status
De PCOB heeft de zogenaamde Anbi-status; hierdoor zijn giften aan de PCOB voor de belasting aftrekbaar. Wellicht kunt u door uw giftenregeling ook ons werk (een beetje) steunen.
NL35 RABO 0103 3707 73 t.n.v. PCOB Driebergen.

Print Friendly, PDF & Email